Dansa Urbana

Aquest curs té com a objectiu apropar-nos una mica al Hip Hop i al Funk, ballant diverses coreografies que mostren fusió d’estils i tendències, d’elements i energies diferents. Una classe plena de força i energia on l’alumnat pot millorar la seva expressivitat, capacitat de memorització i presència escènica.

Continguts que es treballaran en l’activitat:

- Tècniques de Funky, Hip-hop.
- Aprenentatge de moviments bàsics de diferents estils de hip-hop: Old School i New School.
- Entrenament general de la resistència.
- Estiraments.
- Entrenament de formes, correcció de postures i treball de siluetes.
- Treball amb elements rítmics.
- Treballs de plasticitat, elasticitat i moviments.
- Aprenentatge de composicions en grup.
Ballet

Ens aporta coneixements universals que faciliten l'aprenentatge de qualsevol altra dansa i modela el cos en equilibri entre força i flexibilitat, dotant el moviment d'harmonia i delicadesa. Ens endinsarem en la terminologia i els passos de la dansa clàssica mantenint l'equilibri entre tècnica i diversió.

Dansa Contemporània


Introducció a la dansa contemporània on l'alumne desenvolupa la seva creativitat ampliant el seu coneixement corporal i potenciant la seva capacitat d’expressió. Es treballarà oferint una base tècnica en conceptes dinàmics com pes, inèrcia, espai, i contacte, però també a partir de la improvisació per tal de desenvolupar l’imaginari i la creativitat de cada alumne. S’introdueix al nen en el desenvolupament d’un nou llenguatge expressiu alhora que es treballa la coordinació, la psicomotricitat, l’equilibri i la imaginació, sempre tot a partir de jocs i d’activitats lúdiques, ja que el principal objectiu és sempre gaudir de la classe i passar-ho bé.
Dansa Creativa/iniciació a la dansa

Curs destinat als infants de 4 i 6 anys per contribuir en el seu desenvolupament motriu. A través d’activitats, exercicis i jocs acompanyarem l'infant en la descoberta del cos i la interrelació d’aquest amb l’espai que l’envolta.
En el curs es treballen habilitats motrius fonamentals com l'orientació espacial, l’estructuració temporal, el control respiratori, la lateralitat, la consciència
i l’esquema corporal, la coordinació, l’equilibri, formes, ritme, expressió
i creativitat, sentits i sensacions. Partint del joc, treballarem la dansa amb petites coreografies, jocs musicals i expressió corporal.
La idea principal d’aquestes classes és introduir els principis bàsics del moviment i estimular la capacitat creativa dels infants, la seva imaginació
i capacitat d’expressió a través del cos.

Circ

Classes del Circ per a nens de 6 a 11 anys.
Contingut del curs:
- Jocs circenses i dinàmiques grupals, posició corporal, elasticitat i resistència.
- Estiraments i escalfament grupals, específics per les tècniques aèries.
- Tècnica; pujades, figures bàsiques, piruetes, caigudes...
- Preparació física a través del joc, tant a terra com a sobre els aeris.
- Aprenentatge de figures, seqüències i com enllaçar-les per crear coreografies.

Descobrirem el món dels aèries amb les teles, el cèrcol i el trapezi fix (individual o doble). Es fa un treball individualitzat segons els interessos i nivells de cada infant.
Aquesta modalitat del circ, entre esportiva i artística, ens ajudarà a millorar aspectes com la posició i consciència corporal, la flexibilitat, la força i la resistència, potenciant valors com la confiança, l’ajuda mutua, la superació i l’autoestima.
Desafiarem el buit en un espai de seguretat, treballant sempre de forma grupal en un ambient de relació i confiança, a través de la preparació i coneixement dels materials i les tècniques per executar aquestes danses suspeses.
Experimentarem amb diverses tècniques de circ com l'acrobàcia, el trapezi i la tela aèria i molt més. La pràctica del circ millora la psicomotricitat, permet adquirir un major grau d’expressió i comunicació i augmenta la sensibilitat davant d’expressions artístiques.