EL SOLO PER A 3

Direcció:
Magdalena Kudzinowska

Intèrprets:
Alba Blanco, Gina Cortes, Mercè Bartolomé

Producció 2013